top of page

Human 2 Business: Organisational Change Readiness Scan.

Waarom een Organisational Change Readiness Scan?

Ieder schip vaart een andere koers en daarom werken we bij Split The Sea altijd een traject op maat uit.

Wist je dat 70% van de verandertrajecten mislukken? Hoe komt dit? Heel vaak ligt de focus op de technische kant van het verandertraject en heeft men weinig oog en aandacht voor de menselijke kant. Laat dit net de sterkte van Split The Sea zijn!

Onze scan geeft je een inzicht in het DNA van je organisatie. Waar staan jullie op vandaag en is dit duidelijk voor iedereen? Hoe zit het met je medewerkers? Hebben zij de mogelijkheden om samen door woelige wateren te varen?

De Organisational Change Readiness Scan is het beginpunt om je verdere koers uit te stippelen. Onder het topje van de ijsberg ligt immers een groot, vaak onbekend ijsvlak. Ken je als organisatie de gevaren van dit ijsvlak? Door dit helder te krijgen, verhogen de slaagkansen van je verandertraject enorm.

Onder bepaalde voorwaarden kan deze scan in aanmerking komen voor financiële steun via de KMO portefeuille.

We luisteren graag naar jouw verhaal en noden.  
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak. Verandering begint hier!

Hoe gaan we te werk?

bottom of page