top of page

Human 2 Business: VERA.

VERA Methodiek

Wist je dat de naam VERA voor geloof; oprecht; waar en vertrouwen staat? Bij Split The Sea staat VERA ook voor het volgende:

Wat is change management?

Veranderingen zijn noodzakelijk en constant aanwezig binnen een organisatie. 

Waar project management eerder de technische aspecten van een veranderingstraject gaat omkaderen (budgetbeheer, scope- en tijdsbewaking, risicobeheer enz.), werd in het verleden minder aandacht geschonken aan de impact die al deze veranderingen hebben op de medewerkers.

Change management gaat zich meer focussen op de menselijke aspecten van verandering. Het biedt organisaties de mogelijkheid om op een gestructureerde manier medewerkers te ondersteunen tijdens de talrijke veranderingstrajecten die ze doorlopen.

Meer aandacht voor die menselijke kant van projecten, zorgt ervoor dat de gewenste eindsituatie beter wordt begrepen en ondersteund. Dit vergroot de kans op het slagen van projecten en bereiken van de doelen. Met andere woorden, een grotere kans op een hoge ROI.

Waarom?

Organisaties zijn constant onderhevig aan tal van veranderingen. Denken we maar aan nieuwe doelen die worden gesteld, fusies tussen 2 bedrijven, nieuwe medewerkers binnen het bedrijf of mensen die uitstromen, de implementatie van een nieuw softwarepakket. Maar ook externe factoren zorgen voor de nood aan verandering. De wijzigende vragen en verwachtingen van klanten, hogere kwaliteitsnormen, een veranderend politiek klimaat en een multiculturele samenleving zijn er maar enkele van.

Veranderingen komen ook steeds sneller en zijn complexer. Grote projecten van meer dan een jaar worden niet langer in een traditioneel ‘Waterfall’-systeem beheert, waarbij analyse, design en development mooi op elkaar volgen. Change management biedt organisaties de mogelijkheid om aan die uitdagingen een antwoord te bieden dat flexibel en toch voldoende gefocust is.

Change management

Het succes van veel initiatieven en projecten binnen organisaties is sterk afhankelijk van de mate waarin de mensen binnen die organisaties de nieuwe processen, structuren en werkwijzen aanvaarden en gebruiken. Indien de nieuwe processen en tools niet of foutief worden gebruikt, zullen ook de gewenste resultaten achterwege blijven.

Binnen een bepaald project wordt heel vaak sterk gefocust op de technische aspecten en worden de successen gemeten op basis van het technische resultaat. Daar is op zich helemaal niets verkeerd mee, maar zo wordt een hulpmiddel om een doel te bereiken al snel een doel op zich. Bij de vaak moeizame implementatie van een nieuw softwarepakket om de doorlooptijd van de productie te verkleinen, is de organisatie op het einde van het traject al tevreden als de nieuwe software eindelijk wordt opgeleverd. Er blijft geen energie, laat staan budget, over om na de implementatie de impact op de doorlooptijd nog in kaart te brengen. En was dat net niet het oorspronkelijke doel?

Change management gaat verder waar het project stopt. Pas als de medewerkers effectief de veranderingen binnen de organisatie omarmen en er gebruik van maken, wordt er een echte Return On Investment gerealiseerd.

De V van verbinden

We brengen teams samen en creëren een gevoel van eenheid en vertrouwen.

V

We luisteren graag naar jouw verhaal en noden.  
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak. Verandering begint hier!

De E van engageren

We inspireren en motiveren je medewerkers om vol enthousiasme de veranderingen te omarmen.

E

De R van responsabiliseren

We geven mensen verantwoordelijkheid en empoweren ze om een actieve rol te spelen in de verandering.

R

De A van activeren

We stimuleren actie en zetten mensen in beweging om de veranderingen succesvol te implementeren!

A

bottom of page