Loopbaanbegeleiding bij bedrijven


Loopbaanbegeleiding Split The Sea

"Uit een Nederlandse studie blijkt dat 80 à 90% van de medewerkers na een traject van loopbaanbegeleiding bij hun werkgever aan de slag blijven." Voor mij zit een ondernemer van een middelgrote KMO en ik antwoord op de vraag die hij me zonet stelde: "Waarom zou ik investeren in medewerkers zodat ze nadien mijn bedrijf verlaten?" Ik merk dat het antwoord de vertwijfeling bij mijn gesprekspartner niet volledig wegneemt.


Hoewel bovenstaand gesprek al van enkele jaren geleden dateert, stel ik na vele andere, gelijkaardige gesprekken vast dat deze vraag nog steeds actueel is, ondanks tal van artikels in kranten en weekbladen over 'The War for Talent', schaarste op de arbeidsmarkt en automatisering en robotisering die vele jobs in hun bestaan bedreigen.


Iedereen is het over eens dat het aantal veranderingen waarmee ondernemingen te maken krijgen alleen maar toeneemt. Bovendien vinden deze veranderingen aan een steeds hoger tempo plaats. Dat maakt dat ook de medewerkers met die bedreigingen en veranderingen moeten kunnen omgaan. En dat betekent dat werkgevers en werknemers meer dan in het verleden moeten blijven leren en ontwikkelen.

Daarnaast is er ook een grotere dynamiek bij ieder individu op zich. Waar babyboomers vroeger kozen voor 1 loopbaan bij 1 werkgever, kiezen jongere generaties eerder voor verschillende loopbanen, met een experimentele fase waarin ze willen aftasten of de job wel iets voor hun is. Als bedrijf moet je ook hier op kunnen inspelen door je medewerkers afdoende te begeleiden.


Vandaag wordt veel energie, tijd en bijgevolg budget gespendeerd aan het aantrekken van de juiste medewerkers. Eenmaal 'on board' merken we echter dat die investeringen een pak minder zijn. Het is echter belangrijk ook hier de nodige aandacht aan te spenderen, wil je als werkgever een goede return op de rekruteringsinvestering bekomen.

Via loopbaanbegeleiding bekomen medewerkers inzicht in hun loopbaandoelen, over welke vaardigheden ze al beschikken en wat ze nog moeten aanleren om die doelen te bereiken, in welke mate hun doelen stroken met deze van de organisatie en of hun waarden en normen nog overeenstemmen. Op die manier wordt ook duidelijk waar hun waarde binnen het bedrijf zich vandaag en in de toekomst afspeelt en kan de dialoog met de leidinggevende oprecht worden aangegaan.


En ja, soms kan het gebeuren dat een medewerker tot inzichten komt die ertoe leiden dat hun toekomst misschien zich buiten de huidige werkomgeving ligt. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze medewerkers vroeg of laat het bedrijf toch zouden verlaten, of nog erger, maanden buiten strijd zijn met een burn-out, bore-out of welke titel je er ook wenst op te kleven.


Mijn ervaring leert dat correct coachen en begeleiden van medewerkers vooral voordelen oplevert voor beide partijen, los van de uitkomst ervan. Gesprekken leiden heel vaak tot inzichten, waardoor ze ook veel duidelijker hun noden kunnen uitdrukken tegenover hun leidinggevenden. Die daarmee op zijn beurt weer veel gerichter kan gaan managen op individueel en op teamniveau, door bijvoorbeeld juiste doelstellingen te definiëren.


Los van die Nederlandse studie lijkt het me duidelijk dat investeren in loopbaanbegeleiding van medewerkers gelijk staat met investeren in de toekomst van je onderneming. Om te eindigen met een dooddoener, maar daarom niet minder waar: "Wat als je niet in je medewerkers zou investeren, en ze beslissen om te blijven?”